Trinitatis søndag (1. tekstrække)

16. juni 2019 | Udarbejdet af Eberhard Harbsmeier og Lasse Toft Eriksen

kernesalmer til dagen

DDS 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære
DDS 11 Nu takker alle Gud
DDS 318 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige
DDS 435 Aleneste Gud i Himmerig

-

Forslag til salmevers der kunne Bruges til motet

Lyksaligt det hjerte i menneskebryst
med frygt og håb,
som lifligt bevæges ved Himmelens røst
og Åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav
til længselen dyb som det store hav,
til håb, der sig højere svinger
end ørne og engle på vinger.

Lyksalig hver sjæl, som i Frelserens navn
af nådens hånd
fik bod for sin vånde og for alt savn
med liv og Ånd:
med Faderens Ånd og med Sønnens liv,
med palmernes dyd i et skud af siv,
med kraften som klarheds-beviset,
med nøglerne til Paradiset!
(DDS 376 v. 3 og 6) 

Troens ord med sandheds Ånd
os ledsager hånd i hånd;
Åndens glød og Herrens røst
skænker os en evig trøst.
(DDS 380 v. 4)  

-

Forslag til Introitus

Anonym 15. årh.: ”Alta Trinita Beata” /” Dig treenig Gud ske ære” (SATB)
(Kor 72 Bogen / Musik i Kirken årg. 15 nr. 15 / Exultemus, Edition Egtved)

Kommentar: Denne flotte og enkle sats, der lovpriser den treenige Gud, vil stå som en fin ”overskrift” til dagen og til hele trinitatis tiden.

-

Forslag til Motet

Chr. Barnekow: "Jeg være vil, o Jesus mild" (SATB)
Hent noden her

Mainz 1605: "Jeg være vil, o Jesus mild" (SA)
(Jubilemus 3, Edition Egtved (side 11, vers 4 og 5))

Kommentar: Jesus siger i evangelieteksten: ”… sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.” Samme budskab lyder i disse vers af DDS 52: Når Jesus lukkes ind i vore hjerter, vil han ej forlade os.

-

Links

Salmebogen online