12. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

19. august 2018 | Udarbejdet af Bodil Raakjær Jensen og Lasse Toft Eriksen

kernesalmer til dagen

DDS 5 O, havde jeg dog tusind tunger
DDS 164 Øjne, I var lykkelige
DDS 233 Jesus lever, graven brast
DDS 276 Dommer over levende og døde
DDS 396 Min mund og mit hjerte
DDS 410 Som tørstige hjort monne skrige
DDS 496 Af dybsens nød, o Gud til dig
DDS 508 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre

 

Forslag til salmevers der kunne Bruges til motet

Bøj, o Helligånd, os alle,
som du døbte med Guds ord,
så vi på vort ansigt falde,
takke Gud for nåde stor,
som os gav, før vi det vidste,
livet, vi skal aldrig miste!

Styrk os, så vi stå i pagten,
vige ej fra troens grund,
og bevis med skabermagten
i vort hjerte og vor mund,
at i ordet, som du fører,
Herrens liv og Ånd sig rører!
(DDS 309)

 

Forslag til introitus

Palestrina: "Sicut cervus" (SATB)
(Trykt bl.a. i Exultemus 1, Edition Egtved)

 

Forslag til MOTET

Blandet kor
Chr. Præstholm: Bo selv ved ordet i min ånd (SATB+org)
(Fra DOKS Nytårspublikation 2004)

Sats: Th. Laub "O Helligånd, o Herre" (SATB)
(Korsange til kirkeåret, WH - nr. 118)

Oluf Ring: Som tørstige hjort monne skrige (SATB)
(DDS 410, vers 1 og 4)
noden kan hentes her

Lige stemmer

Joh. Seb. Bach: "O Jesus, troens dyre skat" (SA+org.)
noden kan hentes her

Chr. Barnekow: "Kom Gud Helligånd, kom brat" (SA)
noden kan hentes her

 

Kommentar: Dagens kor- og orgelmusikforslag lægger sig op af dagens læsninger ved at gribe fat i temaerne "Ånd", "tro" og "tilgivelse".

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser