3. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

17. juni 2018 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Kernesalmer

DDS 3 Lovsynger Herren ("Faderen tager vel barnet til nåde...")
DDS 12 Min sjæl du Herren love ("En fader vil forbarme...") 
DDS 32 Hvo ikkun lader Herren råde
DDS 44 Urolige hjerte (på Høgenhavens melodi)
DDS 327 Kirken er som Himmerige (særligt v.5)
DDS 493 Gud Herren så til jorden ned
DDS 582 At tro er at komme

Alternativ melodi af John Frandsen kan hentes her 

 

Motetforslag

Bjørn Hjelmborg: Hvo ikkun lader Herren råde
(fra SAB satser til Kirkeåret, Edition Egtved) 

Svend Hvidtfelt Nielsen: Så er der da nu ingen fordømmelse
(af Trinitatismotetter II, Editon Egtved) 

Erling D. Bjerno: Thi således elskede Gud verden
(af 37 danske motetter, Edition Egtved) 

John Frandsen/ Johannes Møllehave: Nåden er din dagligdag
noden kan hentes her 

Niels W. Gade/Grundtvig: Går det, Herre, som jeg vil 

 

Kommentarer til musikforslag:

Gudstjenestens dramatisk-liturgiske linie er svigt-erkendelse-bod-tilgivelse. Nåden er dagens grundtema. Det afspejler sig i motetvalgene.  

Svend Hvidtfelt Nielsen har udgivet en fin samling Trinitatismotetter, og der er heri også én der knytter sig direkte til dagens tekster, nemlig motetten "Så er I da ikke længere fremmede..." (som citerer fra dagens epistellæsning). For mit vedkommende foretrækker jeg imidlertid, at motetten ikke ligefrem gentager eller fordobler gudstjenestens tekster, så derfor har jeg valgt at pege på en anden motet fra samme samling: den til 7. s. e. Tr., som også passer fint på denne dag. 

Præ- og postludier er valgt, så  de dels referer til mulige salmevalg på dagen, dels underbygger bevægelsen fra syndefald til tilgivelse. 

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser