8. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

11. august 2019 | Udarbejdet af Eberhard Harbsmeier og Lasse Toft Eriksen

Kernesalmer til dagen

337 Behold os, Herre, ved dit ord
390 Gud, lad dit ord i nåde lykkes
392 Himlene, Herre, fortælle din ære
394 Ak Gud, fra Himlen se herned
598 O Gud, du ved og kender

 

Forslag til salmevers der kunne bruges til motet

Dér, som Gud Faders egne små,
i dagetal vi lære
i Åndens kraft at stå og gå
og tale til Guds ære,
opelskes til i manddomsår
som træer i Guds abildgård
velsignet frugt at bære.
(DDS 140, v.5)

Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!
(DDS 726, v.7)

 

Forslag til korvers efter epistellæsningen

Axel Madsen: "Thi alle, som drives af Guds Ånd" (SATB)
(fra Axel Madsen "21 motetter, for blandet kor", Edition Egtved 1980)

Kommentar: Denne sats er en musikalsk gendigtning af første del dagens epistellæsning. Satsen er skrevet i et let modernistisk tonesprog.

 

Forslag til Motet

Joh. Seb. Bach: "Ak Gud, fra himlen se herned" (SATB)
(J.S. Bach: Korkoraler, Edition Wilhelm Hansen 1963)

Georg Neumark: "Lad ingen falsk profet forvilde" (SA+orgel)
(DDS 390, v.2 og 4)

satsen kan hentes her

Kommentarer: Teksterne til disse to korsatser er skrevet som bønner. "Lad ingen falsk profet forvilde" tager sit afsæt helt specifikt i dagens evangelietekst, hvorimod "Ak Gud, fra himlen se herned" knytter sig mere overordnet til dagens karakter.

 

Links

Salmebogen online