17. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

23. september 2018 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Forslag 1 (kor og orgel)

Præludium
Gabriel Fauré: Kyrie
(af Messe Basse)

Postludium
Gabriel Fauré: Agnus Dei
(af Messe Basse)

værket findes både i Faurés originalversion for lige stemmer og orgel og i et glimrende arrangement for blandet kor og orgel af Anders Öhrwall

 

Forslag 2 - samtidsmusik

Præludium
Mikkel Andreassen: Giacona
(Dansk Orgelmusik II, Kirkemusikforlaget)

Postludium
Peter Møller: #5. Lydisk
(af "10 Præambler", Egtved/"37 præludier og præambler" VMK Forlag)

 

Forslag 3 - klassisk

Præludium
François Couperin: 5e Couplet, Domine Deus
(af Messe à lusage des Couvents)

Postludium
François Couperin: Dernier Couplet, Amen
(af Messe à lusage des Couvents)

 

Kommentarer til musikforslag: På en søndag som denne, der tematiserer den dialektiske relation mellem indhold og form, er det nærliggende at vende sig mod satser, der knytter sig til de klassiske liturgiske tekster. Det gælder således både Lasso, Fauré og Couperin. Men ny vin kræver nye sække, og derfor må der også gives plads til andre formuleringer. De nye musikforslag er valgt ud fra et ønske om at repræsentere samme stramhed og stejle udtryk som de klassiske.

 

Tekst til meditation / improvisation

Gud har smidt en bombe
ind i vore sumpe
ved sin Helligånd
skabte det dig pine
jeg fortrak en mine
gled i alle bånd
vær bered
til kærlighed
dén, der sprænger vore tage
Gud har bagt en kage.

Simon Grotrian  (af "Livet er en ko", 2000)