3. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

28. juni 2020 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Musikforslag 1

Præludium
Niels W. Gade: Hvo ikkun lader Herren råde
(2 alternative versioner i Gades Orgelværker, WH) 

Postludium
J. S. Bach: Præludium i d-mol
(af 8 kleine Praeludien und Fugen) 

 

Musikforslag 2 (kor og orgel) 

Præludium
Gabriel Fauré: Kyrie eleison
(af Messe basse) 

Postludium
Niels W. Gade: Amen 

 

Musikforslag 3 (samtidsmusik) 

Præludium
Svend Hvidtfelt Nielsen: Meditation
(af Dansk orgelmusik II)  

Postludium
Ib Nørholm: Lille toccata op. 189,3
(af Dansk orgelmusik II)  

 

Tekst til improvistation/meditation 

Nåden er et ord fra Gud 
over alle dage. 
Nåden er, når alt er tabt, 
at få alt tilbage.

      af DDS 522 v. 3 (Johs. Møllehave) 

 

Kommentarer til musikforslag:

Gudstjenestens dramatisk-liturgiske linie er svigt-erkendelse-bod-tilgivelse. Nåden er dagens grundtema. Det afspejler sig i motetvalgene.  

Svend Hvidtfelt Nielsen har udgivet en fin samling Trinitatismotetter, og der er heri også én der knytter sig direkte til dagens tekster, nemlig motetten "Så er I da ikke længere fremmede..." (som citerer fra dagens epistellæsning). For mit vedkommende foretrækker jeg imidlertid, at motetten ikke ligefrem gentager eller fordobler gudstjenestens tekster, så derfor har jeg valgt at pege på en anden motet fra samme samling: den til 7. s. e. Tr., som også passer fint på denne dag. 

Præ- og postludier er valgt, så  de dels referer til mulige salmevalg på dagen, dels underbygger bevægelsen fra syndefald til tilgivelse.