Søndag efter jul (2. tekstrække)

29. december 2019 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Forslag 1

Præludium:

G. F. Händel: Voluntary II fra "Four Voluntaries" *)
(Hinrichsen Edition no. 1685b)

Postludium:
J.S. Bach: Orgelkoral over "En sød og liflig klang" - In dulci jubilo


Kommentar: 

Ad præludium:

Med sin festlige karakter og trompet-fanfarer understreges julens "Gloria" (Ære være Gud i det høje).

*) En voluntary er et frit orgelstykke uden relation til en salmemelodi.

 Ad postludium:

Med sin pastorale (hyrdeagtige) karakter klinger julen "ud" med englekorets ønske om "Fred til mennesker med Guds velbehag"

 

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:

D. Buxtehude: Toccata i F (med eller uden Fuga)
(f.eks. Hedar II, no. 18)

Postludium:

J. S. Bach: Orgelkoral "Guds godhed vil vi prise" - Helft mir, Gottes Güte Preisen"
(Orgelbüchlein)

Kommentar: Toccataen i F stemmer med sine "klokkeklangsakkorder" - endnu engang - sindet til at høre og modtage julens glædelige budskab om frelserens fødsel. Trods hovedtonearten, F-dur, spiller molvendinger en væsentlig rolle og presser sig bestand på (jf. kommentar til salmevalg), dog med en - via det rytmiske "drive" - fastholdelse af fødselsberetningens altoverskyggende glædestemning.

Medens salmen "Guds godhed vil vi prise" oftest figurerer på salmesedlen for nytårsdag, er en orgelkoral over denne salme her valgt for at markere, at Julesøndag er årets sidste gudstjenestedag. 

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

John Ireland: The Holy Child - A carol of Nativity
(Boosey and Hawkes, W.R. 2934)


Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Dette siger Heren: Græd ikke mere, stands dine tårer"
(Jeremias, 31,15)

eller

"Der er håb for dine efterkommere, siger Herren"
(Jeremias, 31,17)