2. juledag (2. tekstrække)

26. december 2019 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Forslag 1

Præludium:

Johann Seb. Bach: Nun komm der Heiden Heiland
(orgelkoral BWV 659)

Postludium:

Johannes Brahms: Es ist ein Ros entsprungen
(orgelkoral)

 

Forslag 2 - solosang og orgel

Præludium:

G. F. Händel: "He was despised" alt-arie
(af Messias)

Postludium:

John Frandsen: Kære Gud, kære Gud (tekst: Simon Grotrian)
noden kan hentes her

 

Kommentarer til musikforslag: Flere af forslagene tilstræber at knytte forbindelse mellem adventstidens mørke og 2. juledags tyngde og alvor. Men også at tegne den stærke linie fra julens glædelige budskab over Golgathas rædsler til påskedags udfrielse: "Påske og pinse udsprang af jul...!" Det gælder i udpræget grad Lewkovitchs motet, men også en salme som "O store Gud, din kærlighed".

 

Tekster til meditation / improvisation:

Thi således elskede Gud verden,
at han gav sin Søn, den enbårne,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv. 
(Joh. 3.16)

 

Herre, jeg ophøjer dig, thi du bjærgede mig,
lod ej mine fjender glæde sig over mig.
Lovsyng Herren, I hans fromme,
pris hans hellige navn!
Thi et øjeblik varer hans vrede, livet igennem hans nåde;
om aftenen gæster os gråd, om morgenen frydesang.
(Sl. 30, v.1, 5 og 6)