24. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

15. november 2015 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag til præ- og postludium

Forslag 1

Præludium: Lars Kristian Hansen: Orgelkoral: Urolige Hjerte (KDDS 519)
(- fra 35 danske orgelkoraler.)

Postludium: Louis Vierne: Meditation
(- fra samlingen 24 Pieces en style libre (bd.1 nr. 7))

Med de to foreslåede satser knyttes der med præludiet an ved den evige bekymring som livsvilkår - et livsvilkår som salmeteksten (DDS 44) taler midt imod med ord om evangeliets håb og Guds fred, som givet til menneskene.

I samklang med dette gives med forslaget til postludium, inden for et beslægtet tonesprog, plads for glæde og tillid under et forundringens fortegn.

Forslag 2

Præludium: Max Reger: Orgelkoral: Min død er mig til gode
(- fra opus 135b)

Postludium: L.M. Lindemann: Fugiertes præludium

Regers meget stille og stilfærdige orgelkoral står med udtryksfuld velklang som forsonende med døden. Herover for går Lindemanns brede c-mol-fuga med storladen livskraft, som kontrast - og dog sluttende uden dur-terts i slutakkorden! 

 

Forslag til interludium - muligt instrumentalstykke efter prædikenen

Erik Norby: Contrasti
(- fra  Chromatikon. Samfundet til udgivelse af dansk musik)

Norbys tonesprog er på en gang skarpt og føjeligt. Satsen bæres af en voldsom kontrast, hvor næsten enslydende melodidele bringes i spil mod hinanden (eller med hinanden?) gennem styrkeforskel.

 

Forslag til et skriftsted som inspiration / at musikalisere / at improvisere over

Da Herren vendte Zions skæbne,
var det, som om vi drømte.
Da fyldtes vor mund med latter,
vor tunge med jubel.
Da sagde man blandt folkene:
»Herren har gjort store ting mod dem.«
Herren har gjort store ting mod os,
og vi blev glade.
(Sl 126, v.1-3)