21. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

10. november 2019

Marina Schulze: "Painted Room". 2009

Hvad er det jeg ser? Set fra ét bestemt sted falder den bemalede boks fuldstændig i ét med det rum, den står i. Så ligner den en glasflade eller et spejl. Det er magisk, og det er forunderligt. Når man så vil undersøge sagen nærmere, tager virkeligheden over: det er en malet illusion på den firkantede træboks. Og set fra den forkerte synsvinkel passer tingene ikke helt sammen. Men nu ved jeg, at hvis jeg stiller mig ét bestemt sted, er verden set herfra magisk og forunderlig.

 

 

 

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"