18. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

11. oktober 2020

Lars Worm: Im God. 2010

Et babytræ revet op med rod og placeret på et podie som en værdifuld genstand, hvilket yderligere understreges af trækonstruktionens indramning. Kigger vi på grenene, ser vi, at de vokser, så de danner bogstaverne I M GOD, Jeg er Gud. Ingen har nogensinde set Gud, men her manifesterer han sig altså sprogligt i et træ. Eller måske er Gud vingårdsmanden, som ved at kultivere træet minder os om sin almagt.

Men har vi taget livet af træet/Gud ved at hive træet op med rod? Har det konsekvenser?

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"