5. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

1. juli 2018

Per Kirkeby: Plan. 2009 

En skulptur, en murstensbygning, der vokser op af jorden - eller synker ned i den. Et hus eller en ruin? Bygningen ligger på en eng ved en flod i Pyrenæerne. Konstruktionen og udseendet virker tidløst og fremmed. De opadstræbende vinduesåbninger giver en sakral stemning. Når vi træder indenfor, kommer himlen nær, for der er intet tag. Her er intet lukket inde eller ude, for der er ingen vinduer eller døre. Vi er på et sted mellem himmel og jord - mellem tilblivelse og forgængelighed. 

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"