Søndag efter jul (2. tekstrække)

29. december 2019

Per Kirkeby: Flugten til Ægypten, 1996

Maleriets titel får os til at spejde efter de flygtende, Josef, Maria og det nyfødte Jesusbarn. Men forgæves. De er flygtninge og holder sig skjult. Derimod ser vi et uroligt mønster af felter i forskellige farver - blege og gyldne sandfarver (ørkenen), blå (oasens vederkvægende vand og kølighed), rødt (heden og blodets farve fra Herodes ugerning, barnemordet), gråt (klippen, symbolet på tro). Spredt ser vi også tegnede spor af træer, klipper og vegetation. Det hele synes usikkert og i skred. Og dog med en håbefuld undertone...

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)


Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"