2. juledag (2. tekstrække)

26. december 2019

Elmgreen og Dragset: Broken Door, 2009

En lukket dør, måske endda en låst dør. Straks får vi lyst til at overvinde denne forhindring, åbne døren og dermed få adgang til det, der befinder sig på den anden side. Men her er det ikke nok at få fat på en nøgle. For nok er der to håndtag og to nøglehuller at vælge mellem. Men det er umuligt at åbne døren, for der er hængsler i begge sider. Vi må give op og blive, hvor vi er. Indtil vi får øje på revnen midt i døren - en sprække, en åbning. Det, der ser umuligt ud, er måske alligevel muligt?

 

 

 

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"