Sidste søndag i kirkeåret (1. tekstrække)

24. november 2019

Sven Dalsgaard: Erindringens stol. 1969 

En stol - men umulig at sidde på. Som af en skillevæg eller en guillotines faldkniv adskilles den forreste del af stolen fra den bageste del. Måske et billede på tiden og på, hvordan nuet hvert øjeblik kiler sig ind mellem fortid og fremtid, ikke til at hvile i - eller stole på. Øverst oppe midt på planken er der et lille hul med udsyn til fremtidens måske forjættede land eller tilbage til det forgangne, hvor det skete ikke står til at ændre. Heroppe i de højere luftlag ses det hele i et større perspektiv: Da, nu og når forbinder sig i en uadskillelig enhed, lige som de også farvemæssigt ses smelte sammen. 

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"