Fastelavns søndag (2. tekstrække)

23. februar 2020 | Udarbejdet af Jørgen Kjærgaard og Ivar Mæland

Dagens tekster

Uanset tekstrække indvarsler Fastelavns Søndags evangelium Jesu lidelse ved at berette om, hvordan han og disciplene sammen begynder påskerejsen mod Jerusalem - som er en fortættet livsvandring frem mod dom, lidelse, død og grav - og oprejsning.

På denne klangbund slår den gammeltestamentlige salme sin lid til Guds beskærmelse. Men også her høres allerede Jesu sidste korsord: "I dine hænder betror jeg min ånd..."

Også i epistlen - den såkaldte kærlighedens højsang i 1. Korintherbrevs kap. 13 - undergribes både død og tilintetgørelse af den kærlighed som tror, håber og udholder alt.

Som helhed er netop håbet, troen og kærligheden denne søndags treklang.