8. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

2. august 2020 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Søndagen

Døbt til at tilhøre Kristus er vi fri for ethvert andet krav på vores liv. Ottende søndag efter trinitatis forkynder endnu en gang, at der er plads til mennesker i vores liv, fordi Guds Søn har gjort os fri fra angstfuld underkastelse og rejst os op, midt i verden, spændstige og parat til bevægelse.

Teksterne

De falske profeter, drevet af falske ånder, manifesterer sig stadig som en udfordring, både inden i os og uden for os. Ifølge Johannes første brev har modstanderne ikke en selvstændig, men kun en afledt eksistens, nemlig som Anti-Kristus, ligesom tilintetgørelse heller ikke kan eksistere som selvstændig magt, men kun som parasit på Guds gode skaberværk, som kan besynges i første salme, "Himlene, Herre, fortælle din ære".

Gud knytter os i Kristus til sig, og han garanterer vores frihed ved at holde os fast. Salmen "Den Mægtige finder vi ikke, den mægtige Gud finder os.. " viser forholdet mellem subjekt og objekt, Gud og os. Bjergprædikenens afslutning er evangeliet. Det er hele denne kæde af Jesus-ord, som afsluttes med den lille lignelse om husene på klippe og sand - "Derfor..."

Teologisk refleksion

Evangeliets billede af husene på sand og klippen er uafrysteligt tydeligt. Manden, der byggede sit hus lige på den sandede grund, uden sokkel, var ellers positivt sagt omstillingsparat, klar til at flyde med strømmen, kendte måske endda den vej, en strøm kan gå, som admiralen i Pinaforte, der endte "med kors og bånd og stjerner på."

Den helt personlige sandhed, som jeg selv står inde for, og som derfor ikke ligner de andres, ikke har faste dogmer, men kan tilpasses omgivelserne, er forandringsvillig og omstillingsparat.

Som med huset på sand giver det et spændende liv. Hver gang, det regner, og strømmen tager fat, er det spændende hvor huset vil havne, og hvor meget af det, der står tilbage.

Når soklen først er lagt på klippen, er det slut med spændingen. Til gengæld sover man roligt om natten.