Trinitatis søndag (2. tekstrække)

7. juni 2020 | Udarbejdet af Morten Thaysen og Christian Blom Hansen

Om Guds magt

Trinitatis søndag indleder tiden efter påske og pinsen. En tid, der handler om, hvordan Gud udøver sin magt over mennesker. Magten udøves gennem ham, der står foran disciplene og siger: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden." Og vil vi vide, hvordan magten udøves, må vi erfare det i Kristus. Det er afgørende, at magten ikke hans egen. Men netop en magt, der er givet. For der findes ikke nogen magt, der ikke kommer fra Gud.. Det gælder for Kristus. Det gælder også den magt, som mennesker har. Magten kommer altid fra Gud. Af sammen grund går det altid galt, når mennesker selv tager magten og bruger den som om den var deres egen. Den har travlt med at vise sig. Når terroristerne springer deres bomber og river uskyldige med sig, er det for at vise magt.. Når banderne skyder i gaderne, er det for at vise magt. Når politikere bruger magten til at undertrykke med, er det for at vise deres selverhvervede magt. Magten for magtens skyld. Se, hvor vi kan! Men det er en påtaget magt, de viser. Og den bærer allerede undergangen i sig. Derved viser Gud, at magten er hans, at menneskers magt altid bærer undergangens i sig. Jo mere et menneske hævder sig, desto svagere står det 

Gå derfor ud i alverden og gør alle folkeslag til hans disciple ved at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er at døbe dem til, at magten er den treenige Guds og ikke menneskers. Gud får det sidste ord - ikke mennesket, ikke politikeren, ikke diktatoren, ikke terroristen - men Gud, som er alt i alle. Gud i vold!