Aktuelle Highlights:

Om FUK's Nodebibliotek

Bibliotektet omfatter en kornode- og bogsamling på ca. 14.000 titler, hovedsagelig kirkelig kormusik.
Samlingen er grundlagt ved Folkekirkens Ungdomskors (FUK) oprettelse i 1968 på initiativ af Mogens Hybel, der sammen med Orla Olesen har samlet og registreret materialerne indtil ca. 2008.

Nodebiblioteket ejes af kororganisationen FUK og blev oprettet i 1993.
Det havde i en årrække hjemsted på forskellige lokaliteter i Ålborg, senest i Skalborg Kirke.

Fra slutningen af 2008 har nodebiblioteket haft hjemsted på Folkekirkens uddannelses- og Videnscenter (FUV) i et smukt renoveret lokale på ”slottet” i Løgumkloster.

Der er adgang til nodebiblioteket for alle interesserede. Hovedparten af brugerne er kirkemusikere, præster og andre kirkemusikalsk interesserede, primært organister og korledere, hvis kor er medlem af Folkekirkens Ungdomskor. Korlederne benytter nodesamlingen i forbindelse med tilrettelæggelse af repertoire, bl.a. for den kommende korsæson. Kontakt sker dels ved fysisk fremmøde, dels ved mailkorrespondance.

Desuden afholdes løbende repertoire-sessioner, studiedage og -uger for såvel enkeltpersoner som grupper af korledere og kirkemusikstuderende. Her kan deltagerne få faglig bistand og arbejde individuelt i bibliotekets lokaler, hvor også et flygel er til rådighed.

I 2004 etableredes nodebibliotekets hjemmeside på www.nodebibliotek.dk, som fortsat er tilgængelig.
Søgemulighederne er, med den teknologi, der på det tidspunkt var til rådighed, begrænsede, og siden opdateres ikke længere. Der er desuden adgang til denne side fra http://www.fkuv.dk/bibliotek/fuvs-biblioteker.

Folkebiblioteker og musikfaglige biblioteker retter jævnligt henvendelse til nodebiblioteket, som qua en bevilling i 2009 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond er blevet gjort tilgængeligt via internet på den nationale biblioteksbase https://bibliotek.dk/.

Samme år etablerede Kirkemusikalsk Kompetence Center (KMKC) en ny kirkeårsbaseret database ”Bag om helligdagen”. Ud over relevant kor- orgellitteratur til kirkeårets helligdage rummer den korte meditationer til helligdagenes bibeltekster samt illustrationer. Dette arbejde er redaktionelt afsluttet med forslag til 1. og 2. tekstrække. Det foreslåede repertoire er derfor begrænset.

En bevilling fra Den folkekirkelige Udviklingsfond har fra januar 2012 muliggjort igangsætning af arbejdet med at opdatere og udvide repertoiret i en digital ramme, der udnytter de elektroniske muligheder, som nu er til rådighed.

Det betyder en række nye søgemuligheder. Der kan søges på titel, komponist, arrangør, nummer i Den danske salmebog, kirkeårsdag (både 1. og 2. tekstrække), kirkeårstid samt kirkelige handlinger som f.eks. dåb og konfirmation, Yderligere kan der søges på sværhedsgrad og besætning, hvilket giver mulighed for tilpasning til det enkelte kors behov og muligheder. Endelig er download af ikke-rettighedsbeskyttede korsatser være umiddelbar tilgængelig.

Bibliotekets daglige drift varetages af TPC’s bibliotekar, Helle D. Kjeldsen, med musikfaglig støtte af Gitte Støvring Preussler, der er tilknyttet nodebiblioteket som faglig konsulent.

 

Til toppen

 

Aktuelle Highlights:
© 2012-2017 FUK Nodebibliotek