Pinse

Pinse er kronen på værket - at Gud blev menneske, levede med mennesker, døde og opstod fra de døde. Påsketidens fest og de opstandnes nærvær når frem til sin kulmination med pinsen. Ved Helligånden stadfæstes Guds nærvær i verden og blandt mennesker som den fremtidige situation. Gud har igen knyttet sig til sin skabning, og det bånd kan ikke briste.

Kronen på værket står som billede i kransen af disciple, markeret med ildluetunger som apostle. Den krone eller krans har ildens luerøde farve, ligesom martyrkronen har det for vidnerne om Kristus. 

(udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth)