18. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

15. oktober 2017 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Salmeforslag til dagen

Indgangssalme
417 Herre, Jesus, vi er her

Salme mellem læsninger
7 Herre Gud, dit dyre navn og ære

Salme før prædiken
691 Loven er et helligt bud

Salme efter prædiken
54 Hvad mener I om Kristus (trosbekendelse på vers)

Nadversalme
72 O Jesus, søde Jesus, dig                   

Udgangssalme
397 Trods længselens smerte

 

Et par kommentarer til salmeforslaget:
I valget af salmer er indholdsmæssigt og tematisk tænkt i, at salmerne i formessen for en del er koncentreret om første trosartikel og den gammeltestamentlige lov, mens de efter prædikenen er mere kristocentriske. Vi synger i formessen om den Gud, der er Gud, også under vilkår, hvor der ikke længere kan sammenlignes med noget (jf. Esajasteksten), fordi alt det kendte er gået under ("Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mand var døde", DDS 7, v. 2)

 Men både i indgangssalmen "Herre Jesus, vi er her" og anden halvdel af nr. 691 bliver det alligevel tydeliggjort i hvis navn vi samles. "da begyndte Gud at tale om sin egen kære søn" (DDs 691,v.4)

Og det gør vi så i prædikenen, taler om Guds søn.

Efter prædikenen bliver det tid til en trosbekendelse på vers i nr. 54. Det kunne være vort svar på Jesu spørgsmål: "Hvad mener I om Kristus?"

I DDS 472 er også en bekendelse - og en tak.

Og endelig samles trådene i DDS 397, f.eks. i vers 5: "Han svarer som Gud til sit navn" - og vi tager både Kristus og Kristusnavnet i mund og i favn.

 

Forslag til Introitus

Ligestemmigt kor:

Merete Kuhlmann: Nu bede vi den Helligånd (DDS 289, v. 1)
Fra Kor Nyt, nodebilag 1994/4 kan downloades fra FUKs Nodebank
Hent noden her

 

Blandet kor:

Sven Erik Werner: Nu bede vi den Helligånd (DDS 289, v. 1)
(fra "7 Koralmotetter" - Edition Egtved MKB014)

 

Forslag til motet

Ligestemmigt kor:

Himlens lys kom i dig til jord - DDS 108, vers 4 - sats: Gunnar Pedersen
(Jubilemus 1, Ed. Egtved)

 

Blandet kor:

Du Herre, Jesu Kriste - DDS 722, vers 4 - (svensk melodi / sats: Svend Prip)
Hent noden her

 

Links

Salmebogen online