16. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

16. september 2018 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Salmeforslag til dagens gudstjeneste

Til jævndøgnsmarkering kan der indledes med en solsalme, på trods: DDS 743 Nu rinder solen op.

Til spændingen mellem statisk og dynamisk svarer DDS 171 Lazarus lå i sin grav med Niels Viggo Bentzons melodi, der voldsomt spænder de to modus op mod hinanden i de to gentagne linjepar - første halvpart springer i leje og tonalitet, anden halvpart ligger stille.

DDS 653 I falmende blade, du kølige vind har naturbilleder af trækfuglene, der samler sig som ved denne tid. Salmen er stejlsikker i sin henvisning til "Jesus, din frelser".

Begyndt i trods kan gudstjenesten også sluttes i trods: DDS 60 Jesus, min drot er i rim og versemål en kontant afmålt bekendelse, der fint kan afslutte gudstjenesten.

En høstgudstjeneste kunne falde denne dag. Salmerne til den anledning hentes  DDS 727 ff.

 

Forslag til salmevers, der kunne synges som motet

Du følger, Herre, al min færd,
du kender mine veje;
du er mig som min skygge nær,
hvor end jeg søger leje.
Du hører, før mit ord er sagt;
min tanke er dig åben lagt.
Hvor skulle jeg i verden få
et sted at stå,
hvor ikke du mig kunne nå?
(DDS 21, v1)

- eller

Der er en lov,
som er stærkere end døden:
at kærligheden
vil få det sidste ord;
og Kristus rejste
den lov til lov for verden.
Nu gælder nåden
til trøst for dem, som tror.
(DDS 551, v.2)

 

Forslag til motet

1) Knud Jeppesen: (Nu rinder solen op) / Utallig så som sand (SAT)
(- Folke og Skolemusik II, 2
-her foreslået med salmens andet vers som tekst - se DDS 743)

2) Søren Hedegaard Sørensen: Min sjæl lov Herren  (SATB) - tekst: Sl 103,1
(- 37 danske motetter. Edition Egtved)

Knud Jeppesens sats med tenor-cantus firmus, giver på bedste vis nyt lys ind over Zincks melodi. Med melodien i tenoren hviler satsen på melodien, hvilket skaber billeder af salmens melodi og ord som fundament. Det er her foreslået at benytte salmens andet vers, der går i samklang med dagens tekster. Synges hele salmen som indledningssalme, hvilket her er fremhævet som en mulighed, giver gentagelsen af andet vers som motet plads til generindring inden for gudstjenestens forløb.

Søren Hedegaard Sørensens prægnante sats over Sl 103 står som vægtig replik til dagens indgangslæsning fra Davids salme 139: Sl 103 sætter kompletterende ord og grundtoner i lovprisningen og lægger sig der ind i den gennemgående røde tråd i det oven for opstillede salmevalg.

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser