Pinsedag (2. tekstrække)

20. maj 2018 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Salmeforslag til dagens gudstjeneste 

DDS 28 De dybeste lag i mit hjerte
DDS 312 Sandheds tolk og taler 
DDS 321 O kristelighed
DDS 308 Helligånd, vor sorg du slukke 

Med salmevalg af De dybeste lag i mit hjerte og O kristelighed er der to salmer med hhv. individuelt og kollektivt præg, svarende til deres oprindelsesårhundreder. Begge handler om længslen efter Guds rige og den anelsesfulde vished, som Helligånden formidler, og som giver kraft og mod og håb, skaberkraften ind i hver eneste dag.
 

 

Forslag til salmevers, der kunne synges som motet 

Du lys, som i det høje bor, 
lys på vor vej med livets ord! 
Lær os vor Fader ret at kende 
og os i tro til ham at vende, 
så vi på fremmed lærdoms vej 
en anden mester søger ej 
end Jesus og hans ord det rene, 
men sætter tro til ham alene! 
Halleluja, halleluja!
(DDS 301, v.2) 

eller

O lysets Fader, livets sol, 
med Søn og Ånd tillige, 
se fra din høje himmelstol 
ned til vort jorderige!

Lad lyset i din kirke bo, 
lad ordets lys og støtte 
ledsage os i Kristi tro, 
til vi til Himmel flytte!
(DDS 740, v.2 & 3) 

 

Forslag til motet 

1) Hugo Distler: Kom, sandheds Ånd og vidne giv (SAB)
(Musik i Kirken 4,22) (tekst: DDS  300)

2) Anton Hansen: Kom, Gud Faders Ånd, fuldgod
(DOKS Nytårspublikation 2004) (tekst: DDS 303)

3) Arne Nyrop Strenge: Fra Himlen kom den Helligånd (SA)
(Jubilemus 2) (tekst: DDS 283)

Fælles for de tre forslag til motet er, at der er tale om korudsættelser fra det 20. århundrede over kernesalmer med melodier fra de tidlige slægtled af den reformatoriske og efterreformatoriske salmesang med delvise lån fra den førreformatoriske kirkemusik.

Satserne er udtryk for, at tider bruger eget sprog til fortolkning (eller måske: revitalisering) af andre tiders udtryk. Ganske radikalt finder ses dette hos Hugo Distler, der med sine kompositoriske nybrud viste veje for mere end en generation af kirkemusikere i Tyskland i midten af forrige århundrede.  

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser