3. søndag efter påske (2. tekstrække)

22. april 2018 | Udarbejdet af Mads Haahr Callesen og Morten G. Ladehoff

Forslag til salmer

1. salme: 
739 Rind nu op i Jesu navn (Kingo / mel.: Lully)

1. læsning: 2. Mos. 3,1-7.10-14 (Den brændende tornebusk)

2. salme: 
7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære (Dass / norsk folkemel.)

2. læsning: Ap.G. 4,7-12 (Peter forkynder, at frelsen er i den korsfæstede og opstandnes navn)

3. salme: 
222 Opstanden er den Herre Krist (14. årh., dansk 1620, Grundtvig / førref. mel.)

Evangelium / prædiken:
Joh. 14,1-11 (Jeg er vejen og sandheden og livet)

4. salme: 
54 Hvad mener I om Kristus (Aastrup / mel.: Bernh. Christensen) 
eller
69 Du fødtes på jord (Smedegaard Andersen / mel.: Haumann)

5. salme: (nadversalme)
349 Herren han har besøgt sit folk (Grundtvig / mel.: Balle eller Laub)

6. salme: 
234 Som forårssolen morgenrød (Grundtvig / mel.: Hartmann) 

 

Forslag til motet

Blandet kor:
Axel Madsen: Jeg kommer snart
(37 danske motetter)

Lige stemmer:
Aksel Andersen: Nu blomstertiden kommer
(Cantorinus)


Begrundelse for salmer og musik:
Med præludium og første salme slås den majestætiske tone an i både musik og tekst - også den Guds majestæt, som det er umagen værd at søge ly hos. Linjen fortsætter med læsningen om den brændende tornebusk og med Petter Dass salme. Også Peters forkyndelse i anden læsning er klart monoteistisk, men det bliver klart, at Gud er den Gud, der har mødt os i sin korsfæstede og opstandne Søn. Salmen før prædiken forbliver i det førromantiske musikalske sprog, der har kendetegnet hele formessen, men med denne påskesalmes opstandelsesbudskab peger den samtidig frem mod vendepunktet - i gudstjenesten såvel som i historien...  Med evangelium og prædiken udfoldes dette vendepunkt: Den Gud, der talte til Moses fra tornebusken, hans Søn ligger nu til bords med sine disciple. Han vil selv være vejen, sandheden og livet fos os - og det er dog den samme Gud. Axel Madsens motet afspejler løftet til disciplene "jeg går bort for at gøre en plads rede for jer", men også "Nu blomstertiden kommer" kan - ud over at høre den smukke årstid til - være en efterklang af påskens forandrende nu. Efter prædiken vil både Aastrups og Smedegaard Andersens salmemuligheder betone Kristus som den, der har overskredet afstanden mellem himmel og jord for os, og begge de nyere salmer vil forlænge prædikenens "saglighed" ind over den efterfølgende salmes musik. Med nadversalmen og afslutningssalmen er vi hjemme i opstandelsens virkelighed, hvilket musikalsk afspejles i et romantisk musikalsk sprog. Sidstnævnte fortsættes med postludiet af Brahms.

 

Links

Salmebogen online

FUKs forslag til korsatser