18. søndag efter trinitatis (1. tekstrække)

15. oktober 2017 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Forslag 1

Præludium:

Peter Elkjær Petersen: Siseby-Orgel-Præludium I
(Fra 3 Siseby-Orgel-Præludier, Edition Egtved MK-C024)

 

Postludium:

Johann Gottfried Walther: Orgelkoral over "Lover den Herre"
(Orgelkoraler til Kirkeåret, Edition Wilhelm Hansen)

 

Kommentar: I valget af såvel præ- som postludium er skelet til toneartsrelation til nærmeste salme (d-dorisk / F-Dur og e-mol / G-Dur) for med tonalitet at skabe så megen ro og balance omkring gudstjenesten som muligt.

Samtidig skaber de to valgte satser en udtryksmæssig kontrast til efterfølgende / forudgående salme.

Om end salmen "Lover den Herre" ikke forekommer i søndagens salmevalg, kan den (med tilhørende melodi) anses som "hjemmehørende" i sammenhængen.

Siseby-Orgel-Præludiets lette og enkle karakter skaber en bevægelighed, som på enkel vis (semplice) virker igangsættende på gudstjenesteforløbet.

 

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:

Felix Mendelssohn: Andante Religioso - 2. Sats fra Orgelsonate no. IV

 

Postludium:

Johann Gottfried Walther: Orgelkoral over "Min sjæl, du Herren love"

 

Kommentar: I valget af præludium er skelet til toneartsrelation til efterfølgende salme (B-Dur / F-Dur) for med tonalitet at skabe så megen ro og balance omkring gudstjenestens indledning som muligt.

 Samtidig skaber præludiet en udtryksmæssig kontrast til indledningssalmen.

Om end salmen "Min sjæl, du Herren love" ikke forekommer i søndagens salmevalg, kan den (med tilhørende melodi) anses som "hjemmehørende" i sammenhængen.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

J.S. Bach: Orgelkoral over "Søde Jesus, vi er her" fra samlingen "Orgelbüchlein"
(versionen  In Canone alle Quinta - a 2 Clav. e Pedale)

Kommentar: Bøn og sang lad liflig klinge, ordets frugt mangfoldig bringe!
Satsen relaterer til søndagens indgangssalme, hvis motiv som en art reprise - og ny eftertænksomhed!  - dukker op igen her, efter prædiken.

 

Skriftsteder som inspiration til at musikalisere/improvisere over

Med hvem vil I sammenligne Gud
(Es. 40,18)

eller:

Du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind...  Du skal din næste som dig selv
(Matt. 22,37.39)

eller:

Jeg takker altid min Gud for Jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus.
(1. Kor 1,4)