16. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

16. september 2018 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
N.O Raasted: "Du Herre Krist"
(- fra 12 Orgelkoraler. Opus 8. Edition WH/DOKSs Nytårspublikation 2005)

Postludium:
Peter Elkjær Petersen: Sct. Nicolai-Præludium III
(- fra Peter Elkjær Petersen: 3 Sankt Markus-Præludier
               3 Sct. Nicolai-Præludier. MK-C015. Edition Egtved)

Raasteds orgelkoral over Berggreens melodi til Du Herre Krist, udfolder melodien gennem kanon mellem yderstemmerne med et frodigt sekstendedels-arbejde i mellemstemmerne. Satsen evner at sætte det bekræftende svar på Jesu spørgsmål i evangeliet: „Tror du det?".

Her over for står Peter Elkjær Petersens sartere tonesprog, der i mere afdæmpede nuancer gennem sin karskhed giver tonerum til den trods, der er en tone i dagen. Troen trods døden.

 

Forslag 2

Præludium:
Peter Møller: Dorisk

Postludium:
Peter Møller: Lydisk (Sanctus)
(- fra 37 Præludier og præambler, VMK Forlag /
               10 Præambler. MK-C002. Edition Egtved)

Peter Møllers ganske knappe præambler besidder en egen styrke gennem deres præcision. Det doriske præambel er lyst og rejser sig i fine buer gennem en karakteristisk udnyttelse af toneartens særpræg forenet med mere moderne tonale drejninger. Synges Nu rinder solen op  som første salme vil den d-doriske toneart pege fint hen på salmens D-dur-tonalitet.

Det lydiske præambel er - som den udvidede titel antyder - en lovprisning i samklang med gudstjenestens Sanctus: Helligsangen, og vil bidrage til en markant udgang fra gudstjenesten i tro på livet.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen)

Erik Norby: Choral
(- fra  Chromatikon. Samfundet til udgivelse af dansk musik)

Norbys tonesprog er på en gang skarpt og føjeligt. Det præger i særlig grad denne sats, der på underfundig vis samtidigt udtrykker vækst og et efterårets vemod. Det forgængelige og det fremvoksende er her i spil til eftertanke.

 

Bibeltekst som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"For min Faders vilje er, at enhver,
som ser Sønnen og tror på ham,
skal have evigt liv,
og jeg skal oprejse ham på den yderste dag".
(Joh 6,40)