10. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

5. august 2018 | Udarbejdet af Morten Thaysen og Christian Blom Hansen

Forslag til præludium
Jesper Madsen: "Rejs op dit hoved, al kristenhed"
(Edition Egtved)

eller

Christian Præstholm: "Talsmand, som på jorderige"
(Eget forlag)

 

Forslag til interludium

Jens Ramsing: "Dommer over levende og døde"
(DOKS nytårspublikation 2002/Kirkemusikforlaget)

 

Forslag til postludium

Jesper Madsen: 3. sats fra "3 vignetter for Ramus"
(Forlaget Mixtur)

eller

Peter Møller: Nr. 10 fra "10 Præambler"
(VMK Forlag eller Edition Egtved)

 

Kommentarer: Præludieforslagene knytter sig til dagens salmer.  Med et nyere dansk værk som postludium skabes en musikalsk ramme om gudstjenesten.

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke:
vi sang klagesange, og I sørgede ikke".
(Fra dagens evangelietekst)