9. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

29. juli 2018 | Udarbejdet af Ulla Salicath og John Frandsen

Forslag I

Præludium:
Niels W. Gade: Hvo ikkun lader Herren råde
(findes i to alternative versioner i Gades Orgelværker, Edition WH) 

Postludium:
Jesper Madsen: af "Tre vignetter for Ramus", 1. sats
(Forlaget Mixtur) 
 

forslag II (mere krævende)

Introitus:
John Frandsen/Ole Sarvig: Å Gud, min angst er såre stor
(for mezzosopran og orgel)
Noden kan hentes her

Postludium:
J. S. Bach: Wer nur den lieben Gott lässt walten
(af "Orgelbüchlein", BWV 642)

 

Kommentarer til musikforslag: Valget af musik til denne gudstjeneste vil være afhængigt af, hvilken af de mange mulige vinkler på teksten, man ønsker at forfølge. Sarvig-introitusen lægger sig i forlængelse af frygt-temaet; Hvidtfelt Nielsens motet citerer en central passage i dagens evangelietekst, Bjernos Brorson-salme understreger temaet "årvågenhed", mens Kirsten Tange Jørgensens tekst har underkastelsen under Guds almagt og nåde som grundtone. Og endelig maner den gamle gregorianske hymne "Ubi caritas" (her i to forskellige nyere tonesætninger) til besindelse og minder os om, at den der har evnen til næstekærlighed også har pligten.

Orgelkoralerne af Gade og Bach over "Hvo ikkun lader Herren råde" er naturligvis særligt relevante, hvis denne salme også er på salmetavlen. 

 

Tekst til improvisation/meditation

Betænk, betænk, hvor hastigt gik 
de andre nådesdage! 
Hvad om der ej var øjeblik 
nu mer for dig tilbage! 
Og er der end en liden stund 
for dig endnu i vente, 
så tænk, du har så stort et pund 
og end slet ingen rente!

af Brorson: Kom, hjerte, tag dit regnebræt (DDS 714)