7. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

15. juli 2018 | Udarbejdet af Eva Thorgaard Jerg og Hans Chr. Magaard

Forslag 1

Præludium
Charles John Stanley: Voluntary, opus 7, no. 9 i G-Dur
(flere forskellige udgaver)

Postludium
Max Reger: Orgelkoral over "Lover den Herre"
(Orgelkoraler til Kirkeåret - Wilhelm Hansen)

Kommentar: Præludiet er en tonalitetsmæssig pendant til indgangssalmen (G-Dur / D-Dur), som medvirker til at igangsætte og åbne gudstjenesten.

Salmegrundlaget for postludiet kunne have været blandt gudstjenestens salmer.

Her valgt som orgelreplik med udgangspunkt i vers 3 og 4:

"...som alting så vel for dig mager"  og "...dig i din stand giver lykke"

-

Forslag 2 - mere krævende

Præludium
F. Mendelssohn: Præludium i G-Dur, op. 37, no. 2
(fra "Orgel-Kompositionen" - Ed. Peters)

Postludium
Jesper Madsen: Orgelkoral over "Du Herre Krist"
(fra "21 Orgelkoraler" - Edition Egtved, MK C012)

Kommentar: Også dette præludium er en tonalitetsmæssig pendant til indgangssalmen (G-Dur / D-Dur), som medvirker til at igangsætte og åbne gudstjenesten.

Salmegrundlaget for postludiet kunne have været valgt som én af gudstjenestens salmer.

Salmens vers 4 og 6 er desuden foreslået som motet for blandet kor.

Her valgt som orgelreplik med udgangspunkt i vers 4 og 6:

"Jeg være vil...hvor du mig helst vil have"  og "...at vi hos dig evingelig...kan få din glæde! Amen!"

-

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):
Bernhard Lewkovitch: Orgelkoral over "Sorrig og glæde"
(12 Orgelkoraler (1979) - Wilhelm Hansen)

Lad da min lod og min lykke kun falde - (DDS 46, vers 7)

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt". (Prædikerens bog 3,1)

eller

"Gud har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør". (Prædikerens bog 3,11)