2. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

10. juni 2018 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
J.S.Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
(Orgelbüchlein)

Postludium:
J.S.Bach: Fuga i g-mol
(Peters Bd. IV) 

 

Forslag 2

Præludium:
Knud Høgenhavn: Af dybsens nød, o Gud, til dig
(47 Danske orgelkoraler, Edition Egtved)

Postludium:
H.C. Albrechtsberger: Orgelstykke Nr. 6
fra samlingen 12 Orgelstykker (WH Edition 4317) 

 

Fælles for de to forskellige forslag til præ- og postludium er, at der til indledning foreslås orgelkoraler af anråbende karakter, og som postludium frie orgelstykker med stilfærdigt, rolig fremadskridende grundpræg.

Forskellene er markante og kan samles under et begreb: forskel i udtryksstil. Såvel det mere velkendte musikalske udtryk (som hos Bach) som det mindre velkendte musikalske udtryk (som hos Thybo og Albrechtsberger) ejer imidlertid stor udtryksfylde, og valget vil i meget høj grad afhænge af grundpræget i dagen som givet af salmevalg m.m. Her kan både en bevidst etableret  kontrast som en tilstræbt stilistisk overensstemmelse være velanbragt.

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

Leif Thybo: Et trofast hjerte, Herre min
(47 Danske orgelkoraler) 

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

"Herren grundlagde jorden med visdom
og grundfæstede himlen med indsigt"
(Ordsp 3,19)