1. søndag efter trinitatis (2. tekstrække)

3. juni 2018 | Udarbejdet af Eberhard Harbsmeier og Lasse Toft Eriksen

Forslag 1

Præludium:
D. Buxtehude: Op alle, som på jorden bor
(Wilhelm Hansen bd. 4)

Postludium:
Peter Heise: Gud, efter dig jeg længes (Nu hviler mark og enge)
(44 orgelkoraler, Edition Egtved)

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:
Fr. Couperin: 1. Plein jeu (Kyrie) & 2. Fugue sur la Trompette
Fra "Messe pour les Couvents"

Postludium:
Fr. Couperin: 5. Dialogue sur la Trompette
Fra "Messe pour les Couvents"

- eller andre Kyriesatser

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen)

1. sats "Contrapunctus I" fra Joh. Seb. Bachs "Kunst der Fuge"
(Orgeludgave Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg)

Kommentarer:
Dagens musikforslag er forsøgt truffet ud fra dagens tekster om den ægte rigdom - glæden i Gud (Op alle, som på jorden bor) og teksternes kredsen om rigdom/fattigdom. Musik der bygger på Kyrie-tekster "Herre forbarm dig..." kunne være oplagte på en dag, som denne.

Det foreslåede interludium - den første fuga fra Bachs "Kunst der Fuge" - kunne måske tænkes sådan på denne 1. søndag efter trinitatis: Ud af den, set udefra, strenge form (den retfærdige Gud) udfolder der sig de smukkeste, enkle klange (den ægte rigdom).Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over

Mange siger: Hvem lader os opleve lykke?
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!
Du har givet mig større glæde i hjertet,
end man har, når der er rigdom af korn og vin.
(Sl. 4, v. 7-8)