Pinsedag (2. tekstrække)

20. maj 2018 | Udarbejdet af Helle Christiansen og Ole Brinth

Forslag 1

Præludium:
Dietrich Buxtehude: Kom Helligånd, Gud Herre from
(Hedar bd. 4 nr. 15a)

Postludium:
Johann Pachelbel: Toccata i e-mol
(Organum hæfte 12. Kistner & Siegel) 

Kommentar: De to satser af Dietrich Buxtehude (1637-1707) og Johann Pachelbel (1653-1706) er fælles i oprindelsestid. Det til trods er der tale om musikværker af forskelligt stilistisk udtryk og måde. Buxtehudes orgelkoral repræsenterer her den nordtyske orgelmusik og giver inden for denne stil en majestætisk og storladen fortolkning af den klassiske melodi til pinsesalmen Kom Helligånd, Gud Herre from.

Pachelbels Toccata som postludium står som et meget afbalanceret og velformet poetisk udtryk for glæde og glæden ved bevægelighed inden for den mellemtyske skoles noget anderledes udtryksmåde.

 

Forslag 2 - mere krævende

Præludium:
Laurids Lauridsen: Kom Helligånd, Gud Herre from
(fra 44 orgelkoraler)

Postludium:
Aksel Andersen: Toccata
(- fra Musica Organi

Kommentar: Laurids Lauridsen (1882-1946) og Aksel Andersen (1912-1977) havde begge deres virke i det 20. århundrede. De to her foreslåede værker repræsenterer henholdsvis de tidlige tider i århundredet med et markant romantisk farvet udtryk og de senere tider i århundredet med mere modernistiske udtryk.

Lauridsens fortolkning af den klassiske melodi til pinsesalmen "Kom Helligånd, Gud Herre from", kobles i dette „sæt" til Aksel Andersens flotte, motorisk meget bevægelige og udtryksfulde Tocata. 

 

Andre musikforslag

Interludium (muligt instrumentalstykke efter prædikenen):

Leif Kayser: 7 Kirkeruder for orgel 1975 sats 5.
(Eget Forlag)

Kommentar: Femte sats af værket Kirkeruder komponeret af Leif Kayser (1919-2001) i 1975 fremstår som en friere sats over melodien til Helligånds- / pinsesalmen "Nu bede vi den Helligånd". Melodien undergår en række forandringer og klinger i denne skikkelse lyst og skært igennem et fletværk af stadigt gående, delvist ostinate, bevægelser.  

 

Skriftsted som inspiration til at musikalisere/improvisere over:
"Send dit lys og din sandhed,
de skal lede mig,
bringe mig til dit hellige bjerg
og til din bolig.
Så kan jeg komme til Guds alter,
til Gud, min glæde og min fryd,
og takke dig med citerspil,
Gud, min Gud"
(S. 43, v.3-4)