Trinitatis søndag (2. tekstrække)

27. maj 2018

Sven Dalsgaard: Blå Pakke, 1955

En kasseformet pakke indhyllet i tyndt, blåt plastik omvundet med sejlgarn og vedhæftet en etikette, der stiler pakken til kunstneren. Vores nysgerrighed vækkes: Hvad rummer pakken? Det skjulte indhold er kun adskilt fra os af en tynd, blå skillevæg. Fantasien arbejder: Pakkens hud er blå som himlen. Snoren omslutter og holder sammen på det hele og tegner et kors på pakkens side. Hvem er afsenderen? Hvem skal pakke op? Hvornår...? 

 

(Udvalgt og kommenteret af Bodil Sohn)

 

Værker af billedkunst er gengivet med hjemmel i ophavsretslovens aftalelicensbestemmelse i § 24a, og rettighedshavere skal henvende sig til Copydan BilledKunst, Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø/eller på billedkunst@copydan.dk for udbetaling af vederlag. Fotografier er ikke omfattet, og henvendelse herom skal ske til KMKC"